Privātums


Reģistrācijas datu apstrāde notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.

Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai.

Patērētāja informācija (e-pasts vai tālrunis) saglabājas mūsu serverī divu gadu laikā lai garantijas gadijumā ātri atrast sūtījuma informāciju.