Atteikuma tiesības

Saņemot preci,  lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.
Produktiem ir pievienota informācija par pareizu un drošu lietošanu.
Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece  vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.
Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā (14 kalendāro dienu laikā) atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību.
Garantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās preces veidu un specifiskās īpašības.
Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam.

Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, ir jāņem vērā, ka atteikuma tiesības nevar tikt realizētas:
-pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas;
-ja preces iepakojums ir atvērts un/vai bojāts
-ja precei ir redzāmas lietošanas pazīmes
Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, pircējam ir jānogādā prece Pārdevēja adresē (var atrast sadaļā "Kontakti"), kopā ar  pirkumu apliecinošu dokumentu, atteikuma veidlapu un garantijas talonu, ja tāds pircējam ir ticis izsniegts.
Samaksāto naudu par atgriezto preci pilnā apmērā Pircējs saņems 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rakstveida atteikuma saņemšanas. Atmaksa tik veikta tāda veidā, kurā pircējs izmantoja pērkot šo preci (originālā vaidā).
Prece var būt nosūtīta pie mums izmantojot Omniva pakomātu (adrese: Maxima XXX, Deglavas pakomāts. Numurs: +37129952123) vai veicot piegādi uz mūsu biroju (mūsu adrese var būt atrasta sadaļā "Kontakti".
Prasījuma pieteikumu patērētājs sagatavo brīvā formā vai aizpilda prasījuma pieteikuma veidlapu, kas ir 2006. gada 1. augusta MK Noteikumiem Nr. 631 „Kārtība, kādā piesakāma un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”:
Vairāk informācijas par patērētāju tiesībām Jūs varat iegūt: PTAC mājas lapā.
Vispārīgos noteikumus par patērētāja tiesībām Jūs varat iegūt: Likumi.lv